اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگروه تخصصی مربوط به دانشگاه فرهنگیان

برگزاری کارگروه تخصصی مربوط به دانشگاه فرهنگیان

اولین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزيابی و تضمين كيفيت استانی در سال 1400 مربوط به دانشگاه فرهنگیان در روز دو شنبه مورخ 1400/06/22 با حضور اعضای محترم کارگروه در محل دبيرخانه هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری سیستان و بلوچستان واقع در سازمان مركزی دانشگاه برگزار گردید. لازم به ذكر است كه ابلاغيه‌های گزارش‌های بازدید پس از تصويب هيأت نظارت و ارزيابی استان به دانشگاه مذكور ارسال خواهد شد.

در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

1- دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری

2- دانشگاه فرهنگیان رسالت

 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط