اخبار و اطلاعیه

فرآیند ثبت نام در ترم تابستان

دانشجویان عزیز جهت انجام "فرآیند ثبت نام در ترم تابستان" در سامانه جامع دانشگاهی گلستان فایل پیوست را ملاحظه نمایید.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست