اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اولین جلسه در مرکز نوآوری اجتماعی احسان

اولین جلسه در مرکز نوآوری اجتماعی احسان

اولین جلسه در مرکز نوآوری اجتماعی احسان با نمایندگان دانشگاه سیستان و بلوچستان و نمایندگان بنیاد احسان ( اعضاء هیآت مدیره مرکز نوآوری اجتماعی احسان) برگزار شد. در این جلسه طرح های ارائه شده به بحث و بررسی گذاشته شد .

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط