اخبار و اطلاعیه

دومین فراخوان گرنت طرح جوانه

دومین فراخوان گرنت فناوری از 10 خرداد ماه 1400 به مدت یک ماه آغاز به کار میکند. شایان ذکر است در دومین فراخوان طرح جوانه تمامی رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به شرط تولید نمونه اولیه محصول و قابلیت تجاری سازی امکان ثبت نام را دارند.

امتیاز به خبر :