اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه ترم تابستان 1400

دانشگاه سیستان و بلوچستان در تابستان ۱۴۰۰ مجری ترم تابستان غیر حضوری (آموزش الکترونیکی) می باشد. در شیوه آموزش الکترونیکی، ارائه دروس به صورت برخط (online) و یا به صورت ترکیبی برخط (online) و برون خط (offline) صورت می پذیرد. همچنین دانشجو بعدا به محتوای الکترونیکی دروس ارائه شده به صورت برون خط (offline) نیز دسترسی خواهد داشت.

برای مشاهده متن کامل اطلاعیه و تقویم آموزشی فایل پیوست را مشاده نمائید.

امتیاز به خبر :