اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه مصاحبه (مرحله دوم) آزمون دکتری سال 1400

داوطلبان محترم، ضمن تبریک صمیمانه به دلیل پذیرش در آزمون کتبی (مرحله اول) و آرزوی توفیق در مرحله دوم (مصاحبه و بررسی سوابق تحصیلی)، لطفا، فایل راهنما را به دقت ملاحظه و مطابق زمانبندی اعلام شده جهت بارگذاری مدارک و  انجام مصاحبه غیر حضوری (مجازی) برنامه ریزی نمایید.
تاریخ بارگذاری مدارک: از ساعت 8 روز شنبه اول خرداد تا ساعت 24 روز جمعه هفتم خرداد 1400
مهم: صرفا از دانشجویانی مصاحبه خواهد شد که در موعد مقرر مدارک خود را بارگذاری نموده باشند.
تاریخ مصاحبه: مطابق زمانبندی اعلام شده در فایل پیوست اطلاعیه
فایل هایی که همراه این اطلاعیه در اختیار شما قرار گرفته است، به شرح ذیل می باشد:
1-    فایل راهنمای بارگذاری مدارک و انجام مصاحبه غیرحضوری (مجازی)
2-    مدارک مورد نیاز برای بارگذاری در سامانه
3-    فرم شماره یک جهت تکمیل کردن و بارگذاری در سامانه
4-    فایل زمانبندی شرکت در جلسه مصاحبه بصورت غیر حضوری (مجازی)

امتیاز به خبر :