اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دوره های برنامه نویسی میکروکنترلر با Arduino

دوره های برنامه نویسی میکروکنترلر با Arduino

برگزاری دوره های برنامه نویسی میکروکنترلر با Arduino در 7 جلسه از اسفند 1399

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط