اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری (مهندسی مکانیک )

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری (مهندسی مکانیک )

جناب آقای " بابک زاهد" دانشجوی  دکتری مهندسی مکانیک روزچهارشنبه 99/12/20  ساعت  13/30 در محل سالن ویدئوکنفرانس 205  از رساله خود با عنوان " طراحی و ساخت دستگاه تزریق مداوم داروی دسفرال" دفاع خواهند کرد. اساتیدراهنمای این رساله دکترامین بهزادمهر و دکترقاسم میری، اساتید مشاور دکتر طاهره فنایی شیخ الاسلامی و دکتر حسن آذرکیش ، اساتید داور فرامرز سرحدی، دکتر علیرضا حسین نژاد، دکترموسی فرهادی و دکتر مهدی نویدبخش می باشند.

امتیاز به خبر :