اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دانشجویان متقاضی ثبت نام کارآموزی

دانشجویان متقاضی ثبت نام کارآموزی

دانشجویانی که متقاضی ثبت نام کارآموزی تابستان 1400 هستند لطفا مطابق راهنمای ارائه شده در لینک زیر برای ثبت نام کارآموزی اقدام نمایند.

 

https://portal.usb.ac.ir/intership

امتیاز به خبر :