اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

رنگ آمیزی محوطه سطح دانشگاه توسط نیروهای تخصصی حوزه امور عمومی

رنگ آمیزی محوطه سطح دانشگاه توسط نیروهای تخصصی حوزه امور عمومی

رنگ آمیزی محوطه سطح دانشگاه شامل پردیس‌های ادبیات، مهندسی و سازمان مرکزی توسط نیروهای تخصصی حوزه امور عمومی دانشگاه و بدون بهره‌گیری از بخش خصوصی و در نهایت صرفه‌جویی انجام شد.

به گزارش معاونت پشتیبانی امور اداری دانشگاه، رنگ‌آمیزی محوطه سطح دانشگاه شامل پردیس‌های ادبیات، مهندسی و سازمان مرکزی توسط نیروهای تخصصی حوزه امور عمومی دانشگاه و بدون بهره‌گیری از بخش خصوصی، در حداقل زمان ممکن و در نهایت صرفه‌جویی انجام شد. این اقدام شامل رنگ آمیزی تمامی محوطه‌های مهندسی، ادبیات و پردیس سازمان مرکزی است و رنگ آمیزی صندلی‌های محوطه، میل پرچم‌ها پایه تابلوهای میلان‌ها، گاردهای یو شکل، سطل‌های زباله و وسایل بازی به نحو احسن به صورت تخصصی توسط نیروهای امور عمومی صورت گرفت. انجام این عملیات زیبا سازی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای، در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه در امر صرفه جویی اقتصادی صورت پذیرفت.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط