اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (محمد ملاشاهی)

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (محمد ملاشاهی)

آقای "محمد ملاشاهی" دانشجوی دکتری مهندسی مخابرات سیستم روز چهارشنبه 99/12/6ساعت 13 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از طرح پژوهشی رساله دکتری خود با عنوان "برداشت ویدئو با پهباد از دوربین هایی با پراکندگی جغرافیایی" دفاع خواهند کرد. اساتید راهنمای این پایان نامه دکتر مهدی رضائی و دکتر مهری مهرجو می باشند.

امتیاز به خبر :