اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(نجیم درزاده)

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(نجیم درزاده)

جناب آقای "نجیم درزاده" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی روز پنجشنبه 99/12/7 ساعت 9 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از پایان نامه خود با عنوان "طراحی، شبیه سازی و پیاده سازی مبدل DC - DC دو کاناله کاهنده - کاهنده / کاهنده - افزاینده با دو خروجی قابل کنترل" دفاع خواهند کرد. استاد راهنمای این پایان نامه دکتر سیدمسعود برکاتی می باشد.

امتیاز به خبر :