اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه گروه پژوهش هنر

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه گروه پژوهش هنر

جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم فاضله خلیلی زحمتکش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری، به راهنمایی استاد دکتر زهرا حسین آبادی با موضوع (مطالعه نقش مایه های فرش سیستان از منظر نشانه شناسی) به تاریخ شنبه 2 اسفند ماه 1399 در محل نگارخانه دانشکده هنر برگزار می گردد.

امتیاز به خبر :