اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اعطای نمایندگی انجمن آب و فاضلاب ایران به عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران

اعطای نمایندگی انجمن آب و فاضلاب ایران به عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران

 

 

جناب آقای دکترغلامرضا عزیزیان عضو محترم گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی، بعنوان نماینده انجمن آب و فاضلاب ایران دردانشگاه سیستان و بلوچستان منصوب شدند.

انجمن آب و فاضلاب ایران از تاریخ 1393/11/01 با مجوز کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و باهدف ارتباط  ارگانیک و منطقی بین توسعه علم آب و فاضلاب در دانشگاهها و نیازهای عملی این بخش در شرکتهای آب و فاضلاب تشکیل گردید.

 دانشکده مهندسی ضمن تبریک به این عزیز، موفقیت و بهروزی هرچه بیشترشان را از ایزد منان خواستار است.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست