اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(علیرضا مودی)

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(علیرضا مودی)

جناب آقای "علیرضا مودی" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی روز دوشنبه 99/11/27 ساعت 7:30 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از پایان نامه خود با عنوان "حفظ حریم خصوصی در انتشار داده های جریانی مسیر" دفاع خواهند کرد. استاد راهنمای این پایان نامه دکتر مهری رجائی می باشد.

امتیاز به خبر :