اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(محمد شهلی بر)

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(محمد شهلی بر)

جناب آقای "محمد شهلی بر" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی روز  دوشنبه 99/11/20 ساعت 12-11 در مکان سالن اجتماعات مجتمع فناوری ونوآوری از پایان نامه خود با عنوان "تغذیه همزمان بارهای تک فاز و سه فاز توسط یک اینورتر بهبودیافته در سیستم فتوولتائیک منفصل از شبکه با راهبرد مدیریت انرژی" دفاع خواهند کرد. استاد راهنمای این پایان نامه دکتر سیدمسعود برکاتی می باشد.

امتیاز به خبر :