اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از پایان نامه کارشتاسی ارشد(امید اعیانی)

دفاع از پایان نامه کارشتاسی ارشد(امید اعیانی)

جناب آقای "امید اعیانی" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت روز  شنبه 99/11/18ساعت 9:30 در مکان سالن اجتماعات مجتمع فناوری ونوآوری از پایان نامه خود با عنوان "بهینه سازی چند هدفه پخش بار اقتصادی / آلودگی دینامیکی با درنظر گرفتن خودروهای الکتریکی شارژی و عدم قطعیت منابع انرژی تجدیدپذیر" دفاع خواهند کرد. استاد راهنمای این پایان نامه دکتر محمود اوکاتی صادق می باشد.

امتیاز به خبر :