اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی(سامفا)

آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبانی فارسی(سامفا) در روز جمعه مورخ 99/12/1 برگزار و ثبت نام داوطلبان نیز از تاریخ 99/11/1 الی 99/11/11 در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی : www.sanjesh.org انجام می پذیرد، دانشجویان بورسیه تبعه کشورهای افغانستان و تاجیکستان از ارائه گواهی سامفا به دانشگاه محل تحصیل مستثنی می باشند.

امتیاز به خبر :