اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

بورس تحصیلی کشور هنگ کنگ

به پیوست اطلاعیه بورس تحصیلی کشور هنگ کنگ می باشد.

سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر: www.studyinhongkong.edu.hk

Email:hksbr@edb.gov.hk

 

سایت اداره کل بورس: Scholarship.saorg.ir

سایت ارزشیابی دانشگاه ها: grad.saorg.ir

امتیاز به خبر :

فایل پیوست