اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه کمیته ناظر بر نشریات

برگزاری جلسه کمیته ناظر بر نشریات

جلسه کمیته ناظر بر نشریات  در تاریخ 99/10/29 در ساعت 9:30 در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی با حضور اعضای کمیته جناب آقای دکتر نوری، دکتر وحیدیان، دکتر زند وکیلی، دکتر آهنگر، دکتر خلیفه لو، دکتر رجایی ،نماینده نهاد مقام معظم رهبری و دیگر کارشناسان برگزار گردید. موضوع جلسه عدم مجوز برخی از سایت ها و صفحات اینستا گرامی در استفاده از آرم و لوگوی دانشگاه بود که در این خصوص راهکارها و راه حل هایی مطرح گردید و پس از بررسی و مشورت در کمیته موارد به تصویب رسید.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط