اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

پژوهشگران برتر دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

پژوهشگران برتر دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

اسامی پژوهشگران برتر دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر  به شرح ذیل اعلام گردید:

  • پژوهشگر برتر دانشکده: جناب آقای دکتر مجتبی باخرد
  • پژوهشگر برتر گروه ریاضی: جناب آقای دکتر حمید باغانی
  • پژوهشگر برتر گروه آمار: جناب آقای دکتر حامد احمدزاده
  • پژوهشگر برتر دانشجویی دانشکده: جناب آقای کامران رضائی

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر ضمن تبریک، آرزوی موفقیت روز افزون این عزیزان را دارد.

امتیاز به خبر :