اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی شیمی)

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی شیمی)
  • جناب آقای "سیدعبدالمجیدخاکسار" دانشجوی  دکتری مهندسی شیمی روز سه شنبه 99/12/19  ساعت  3/5 عصر در محل سالن ویدئوکنفرانس 205 از رساله دکتری خود با عنوان "مطالعه سینیتیک واکنش تبدیل کاتالیستی متانول - هیدروژن سولفاید h2s به متیل مرکاپتان " دفاع خواهند کرد. استاد راهنمای این رساله دکتر مرتضی زیودار و دکتررهبررحیمی اساتید داور دکترجعفرصادقی ، دکتر حسین زهدی فسایی و دکتراسمعیل زاده می باشند.
  • جناب آقای "عادل تابعی" دانشجوی  دکتری مهندسی شیمی روزچهار شنبه 99/11/29  ساعت  10 صبح در محل سالن ویدئوکنفرانس 205 از رساله دکتری خود با عنوان " مطالعات تجربی و عددی پدیده های انتقال در گرانول ساز بستر شارانیده ی واحداوره با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی " دفاع خواهند کرد. استاد راهنمای این رساله دکتر عبدالرضاصمیمی و دکترداودمحبی کلهری، اساتید داور دکتر مرتضی زیودار، دکتر مسعود حق شناس فرد و دکترجعفرصادقی می باشند.

 

  •  سرکارخانم "زهره خلیفات" دانشجوی  دکتری مهندسی شیمی روزسه شنبه 99/10/23  ساعت  11 صبح در محل سالن ویدئوکنفرانس 205 از رساله دکتری خود با عنوان " مدل سازی و بهینه سازی جداکننده گرانشی سه فازی با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی " دفاع خواهند کرد. استاد راهنمای این رساله دکتر مرتضی زیودار و دکتررهبررحیمی ، اساتید داور دکتر داودمحبی کلهری، دکتر عبدالرضاصمیمی و دکترمحمد تقی صادقی می باشند.

 

  • جناب آقای "حسین شهرکی" دانشجوی  دکتری مهندسی شیمی روزچهارشنبه 99/9/26  ساعت  10صبح در محل سالن ویدئوکنفرانس 205 از رساله دکتری خود با عنوان " بررسی اثر نانوذرات دربهبود فرآیند جذب و دفع دی اکسید کربن با مخلوط آمینها برپایه متیل دی اتانول آمین" دفاع خواهند کرد. استاد راهنمای این رساله دکتر جعفرصادقی، دکترفرهادشهرکی و اساتید داور دکتر مرتضی زیودار، دکتر عبدالرضاصمیمی و دکترپازوکی  می باشند.
امتیاز به خبر :