اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

آشنایی با گروه صنایع دستی

آشنایی با گروه صنایع دستی

 

با توجه به ثبت نام غیر حضوری دانشجویان جدید الورود رشته صنایع دستی، فایل پیوست جهت شناخت کلی دانشکده هنر و معماری و رشته صنایع دستی تنظیم گردیده است.

 

امتیاز به خبر :