اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

ویدئو آموزشی جهت استفاده دانشجویان نوورود مرکز آموزش های الکترونیکی

ویدئو آموزشی جهت استفاده دانشجویان نوورود مرکز آموزش های الکترونیکی

با عرض سلام و خیرمقدم خدمت دانشجویان محترم نوورود مرکز آموزش های الکترونیکی

به پیوست ویدئو آموزشی 

امتیاز به خبر :

فایل پیوست