دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

ارتقای جناب آقای دکتر عباس نیکبخت از مرتبه استادیاری به دانشیاری

ارتقای جناب آقای دکتر عباس نیکبخت از مرتبه استادیاری به دانشیاری

 جناب آقای دکتر عباس نیکبخت

همکار محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه ادبیات و علوم انسانی

با کمال مسرت ارتقای مرتبه علمی جنابعالی را از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری تبریک عرض نموده ،شادکامی،سلامت و توفیق روز افزون شما را در تمام عرصه های زندگی وموفقیت های علمی حضرتعالی را درکسب درجات علمی بالاتر از خداوندمتعال خواستاریم .

امتیاز به خبر :