دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

ارتقای جناب آقای دکتر روح الله شیرازی از مرتبه استاد یاری به دانشیاری

ارتقای جناب آقای دکتر روح الله شیرازی از مرتبه استاد یاری به دانشیاری

جناب آقای دکتر روح الله شیرازی

همکار محترم دانشکده ادبیات و علوم و انسانی- گروه باستان شناسی

با کمال مسرت ارتقای مرتبه علمی جنابعالی  را از مرتبه استادیاری به دانشیاری تبریک عرض نموده ، شادکامی ، سلامت و توفیق روز افزون شما را در تمام عرصه های زندگی و موفقیت های علمی حضرتعالی را در کسب درجات علمی بالاتر از خداوندمتعال خواستاریم .

امتیاز به خبر :