دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فارغ التحصیل غیر ایرانی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای محمد هاشم فرنود، دانشجوی غیر ایرانی رشته جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی با عنوان «بررسی جامعه شناختی ریشه و علل جنگ در افغانستان » در مورخ 27 مهر 1399 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی  با رعایت پروتوکل های بهداشتی برگزار گردید .

امتیاز به خبر :