اخبار و اطلاعیه

انتصاب رئیس هیاًت ورزش های دانشگاهی استان

انتصاب رئیس هیاًت ورزش های دانشگاهی استان

حکم انتصاب آقای دکتر محسن غفرانی به عنوان رئیس هیاًت ورزش های دانشگاهی استان سیستان وبلوچستان

به موجب این حکم آقای دکتر محسن غفرانی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیاًت ورزش های دانشگاهی استان سیستان وبلوچستان در سمت خود ابقاء شد.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست