دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه برگزاری جلسه «دفاعیه پایان نامه دکتری »در دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مورخ 1399/06/29

به اطلاع می رساند جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری  آقای مجتبی خوارزمی دانشجوی رشته باستان شناسی در ساعت 15 روز شنبه مورخ 29 شهریور 1399 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد .

امتیاز به خبر :