اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

مرکز نوآوری اجتماعی احسان در دانشگاه سیستان و بلوچستان افتتاح شد

مرکز نوآوری اجتماعی احسان در دانشگاه سیستان و بلوچستان افتتاح شد

با حضور رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، مرکز نوآوری اجتماعی احسان در دانشگاه سیستان و بلوچستان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، با حضور رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، مرکز نوآوری اجتماعی احسان در دانشگاه سیستان و بلوچستان افتتاح شد.

مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام در مراسم افتتاح این مرکز و امضا تفاهم نامه بنیاد احسان و دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار کرد: هدف از افتتاح این مرکز، حمایت از ایده‌ها و طرح‌هایی است که داری تاثیرگذاری اجتماعی بالایی هستند.

 محمد ترکمانه افزود: در این نوع مراکز از ظرفیت‌های محلی و نخبگان محلی برای حل مسائل استان استفاده می‌شود، آبان ماه سال گذشته اقدامات اولیه و پیش رویداد این مرکز در دانشگاه انجام شد.

وی گفت: طرح‌ها و ایده‌های جمع آوری شده به دو مجموعه برکت و مراکز دانش‌بنیان ارسال می‌شود تا بررسی و اجرایی گردد.

گفتنی است تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه سیستان و بلوچستان و بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام نیز منعقد شد.

 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط