اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

انتخابات ریاست دانشکده مهندسی

انتخابات ریاست دانشکده مهندسی

 

انتخابات ریاست دانشکده مهندسی در روز سه شنبه 23 اردیبهشت 99 ازساعت 8 الی 13 بصورت اینترنتی برگزارگردید.

در این انتخابات تعداد واجدین شرایط رای دادن برای انتخاب ریاست دانشکده "مهندسی نیکبخت"، ۵۶ نفر بودند که ۵۲ نفر در انتخابات شرکت کردند و در نهایت دکتر داود محبی کلهری  باکسب ۲۸ رای حائز اکثریت آراء گردیدند.

از سوابق اجرایی دکتر داود محبی کلهری می توان به موارد زیر اشاره نمود :

مدیر گروه مهندسی شیمی در سالهای 90 تا 94

عضو پژوهشکده نانو فناوری دانشگاه از سال 1389 تاکنون

عضو شورای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه از سال 1393 تاکنون

مسئول کمیته ترفیع و ارتقاء اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی از سال 1395 تاکنون

عضو شورای پژوهشی شرکت گاز استان از سال 1394 تاکنون

مسئول کارگروه  هیات جذب اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی از سال 1395 تا کنون

رئیس دانشکده مهندسی از سال 95 تاکنون

اعضاءهیئت علمی و کارکنان دانشکده مهندسی ضمن تبریک به جناب آقای دکتر محبی، موفقیت روزافزون ایشان را از ایزد منان خواستارند.

 

امتیاز به خبر :