دانشکده الهیات و معارف اسلامی


اخبار و اطلاعیه

انجام امور آموزشی و غیر آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان در دانشکده الهیات و معارف اسلامی بصورت غیرحضوری

بدینوسیله به اطلاع می رساند براساس سیاست های ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین تصمیمات هیات رئیسه دانشگاه سیستان و بلوچستان و با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور و لزوم رعایت حداکثری فاصله اجتماعی و ضوابط بهداشتی، تمامی فعالیت آموزشی دانشکده تا پایان نیمسال جاری بصورت غیر حضوری (مجازی) انجام خواهد شد.لذا از دانشجویان عزیز و دانش آموختگان درخواست می گردد برای انجام امور مربوطه با ایمیل زیر تماس حاصل نمایند.
education@theo.usb.ac.ir

امتیاز به خبر :