اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

بخشی از فعالیت‌های دانشگاه در حوزه‌ی سلامت

بخشی از فعالیت‌های دانشگاه در حوزه‌ی سلامت

گندزدایی و ضدعفونی بخش‌های پر رفت و آمد دانشگاه انجام شد. (گزارش تصویری)

امتیاز به خبر :