اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه برگزاری جلسه «دفاع از رساله دکتری » در دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مورخ 1398/12/4

اطلاعیه برگزاری جلسه «دفاع از رساله دکتری » در دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مورخ 1398/12/4

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از رساله دکتری سرکار خانم سبیکه اسفندیار دانشجوی رشته زبان وادبیات فارسی ساعت 9:30 روز یکشنبه مورخ 4 اسفند 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میگردد.

امتیاز به خبر :