اخبار و اطلاعیه

نتایج مسابقات تیراندازی استانی دختران دانشجو

نتایج مسابقات تیراندازی استانی دختران دانشجو یی دانشگاه

تیم تفنگ        1-  ریحانه احسانی    2- عطیه خدادادی

تیم تپانچه      2- محدثه طاهری     2- فاطمه جوانمرد

 

امتیاز به خبر :