اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

نتایج مسابقات استانی ووشو در بخش خواهران

کسب مقام اول  در مسابقات ووشو استانی در بخش خواهران

      

خانم زهرا عظیمی                          دانشگاه سیستان وبلوچستان           مقام اول

امتیاز به خبر :