اخبار و اطلاعیه

نتایج مسابقات ووشو

نتایج مسابقات استانی ووشو دانشجویان پسر دانشگاه های استان

نتایج مسابقات استانی ووشو دانشجویان پسر دانشگاه و راهیابی به مسابقات قهرمانی  منطقه8 دانشگاه های کشور

  1.  محمدرضا گرایلی 90kg+               دانشگاه سیستان وبلوچستان        مقام اول
  2. رضا نیک سرشت 75kg-                دانشگاه سیستان وبلوچستان        مقام اول 
  3. نادر مهرجوئی70kg -                      دانشگاه سیستان وبلوچستان        مقام اول
  4. عطاا... شریفی 65kg-                    دانشگاه سیستان وبلوچستان        مقام اول
  5. محمد ندرت زهی 56kg-               دانشگاه سیستان وبلوچستان         مقام اول
  6. پویا آذرنگ52kg-                       از آموزشگاه فنی وحرفه ای زابل         مقام اول
  7. محمود پودینه 90kg+                 از آموزشگاه فنی وحرفه ای زابل          مقام اول
  8. مهدی صادقی 60kg-                   دانشگاه سیستان وبلوچستان           مقام اول
  9. احسان وزیری85kg                   دانشگاه سیستان وبلوچستان            مقام اول
امتیاز به خبر :