اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

قابل توجه محققین حوزه منابع آب و قنات

قابل توجه محققین حوزه منابع آب و قنات

پژوهشکده علوم باستان شناسی به مدت یک ماه میزبان محقق آلمانی متخصص در زمینه آب و قنات خواهد بود، وی قصد دارد تا در طی فرصت مطالعاتی خویش بر روی منابع آبی و قناتهای استان مطالعاتی با همکاری پژوهشکده علوم باستان شناسی انجام دهد،همچنین در این مدت کارگاههای توسط ایشان در پژوهشکده برگزار خواهد شد.

امتیاز به خبر :