اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی نخبه دکتری مهندسی عمران گرایش آب وسازه های هیدرولیکی

برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی نخبه دکتری مهندسی عمران گرایش آب وسازه های هیدرولیکی

جناب آقای "محسن دهقانی درمیان" دانشجوی  دکتری مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی روزشنبه 98/11/5  ساعت 16 در محل سالن ویدئوکنفرانس 205  از رساله دکتری خود با عنوان " تحلیل ومدل سازی ابزارهای مدیریت کیفی آب درمقابل ورود آلاینده های قابل کنترل و غیرقابل کنترل در سیستم های رودخانه مخزن با درنظرگرفتن عدم قطعیت پارامترها " دفاع خواهند کرد. اساتیدراهنمای این رساله دکترغلامرضاعزیزیان و دکترسید آرمان هاشمی منفرد و اساتید داور دکتر مهدی اژدری مقدم ، دکتر بهاره پیرزاده ،دکتر سید عباس حق شناس و دکتر ابوالفضل اکبرپور می باشند.

لازم به ذکر است که نامبرده درطول مدت تحصیل موفق به اخذ جوایز متعدد بنیاد نخبگان گردیده و نیز خدمت سربازی خودرا به صورت طرح " سرباز نخبه پژوهشی" در وزارت نیرو تحت سرپرستی آقای دکتر عزیزیان به انجام رسانیده است.

امتیاز به خبر :