اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه " تشخیص انواع اضافه و بحث استعاره " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " تشخیص انواع اضافه و بحث استعاره " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان" تشخیص انواع اضافه و بحث استعاره" توسط جناب آقای دکتر عباس نیکبخت در تاریخ 25 آذر ماه 1398 در محل کلاس 131 دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار گردید.

امتیاز به خبر :