اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه " Brining culture into efl classroom " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " Brining culture into efl classroom " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " Brining culture into efl classroom " توسط سرکار خانم دکتر فرخ لقا حیدری در تاریخ 25 آذر ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست