اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

کارگاه سفال و سرامیک در تاریخ چهارشنبه 20 آذر ماه توسط سرکار خانم لهیا حسینی کرمانی برگزار گردید.

کارگاه سفال و سرامیک، از سری برنامه های  هفته پژوهش، در تاریخ چهارشنبه 20 آذر ماه توسط سرکار خانم لهیا حسینی کرمانی در محل کارگاه های دانشکده هنر و معماری برگزار گردید.

امتیاز به خبر :