اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه "بررسی جایگاه کنونی زبان شناسی شناختی در پژوهش های زبان فارسی و شناخت خلأ های موجود" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه "بررسی جایگاه کنونی زبان شناسی شناختی در پژوهش های زبان فارسی و شناخت خلأ های موجود" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان "بررسی جایگاه کنونی زبان شناسی شناختی در پژوهش های زبان فارسی و شناخت خلأهای موجود" توسط جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و  سرکار خانم دکتر ستاره مجاهدی رضاییان در تاریخ 12 آذر ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید . 

 

امتیاز به خبر :