اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه " ناصر خسرو چه حرفی برای گفتن دارد؟ " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " ناصر خسرو چه حرفی برای گفتن دارد؟ " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " ناصر خسرو چه حرفی برای گفتن دارد ؟" توسط جناب آقای دکتر عبدالله واثق عباسی در تاریخ 11 آذر ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

امتیاز به خبر :