اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه " تحلیل رفتار شناسی در ساختار صرفی الفاظ " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه "  تحلیل رفتار شناسی در ساختار صرفی الفاظ " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " تحلیل رفتار شناسی در ساختار صرفی الفاظ " توسط جناب آقای دکتر رضا رضایی و جناب آقای دکتر محمد شیخ در تاریخ 9 آذر ماه 1398 در  محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید . 

امتیاز به خبر :