اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع " روش شناسی جریانهای فکری جدید منطقه خاور میانه " در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع " روش شناسی جریانهای فکری جدید منطقه خاور میانه " در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سخنرانی علمی با موضوع " روش شناسی جریانهای فکری جدید منطقه خاور میانه" توسط جناب آقای دکتر محمد مهدی اسماعیلی  معاون پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به مناسبت هفته پژوهش در روز پنجشنبه 7 آذر ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

امتیاز به خبر :