اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه " پلان مدیریت سایت های باستان شناسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه "  پلان مدیریت سایت های باستان شناسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " پلان مدیریت سایت های باستان شناسی " توسط سرکار خانم دکتر زهره جوزی و خانم زهرا نصرالهی  در تاریخ 6 آذر 1398 در محل کلاس 104 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید .

امتیاز به خبر :