اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

باردید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مرکز علمی کاربردی نیروی انتظامی زاهدان

باردید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مرکز علمی کاربردی نیروی انتظامی زاهدان

هیأت نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه سیستان و بلوچستان در تاریخ 98/08/25 از مرکز علمی کاربردی نیروی انتظامی زاهدان بازدید به عمل آورد

امتیاز به خبر :