اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی 98 مهندسی مواد

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی 98  مهندسی مواد

جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید گروه مهندسی مواد با حضور اساتید گروه در روز سه شنبه مورخ 98/7/30 ساعت 13:30الی 15 در سالن 205  دانشکده مهندسی برگزار گردید

امتیاز به خبر :