دانشکده الهیات و معارف اسلامی


اخبار و اطلاعیه

جلسه دفاع اولین دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 جلسه دفاع اولین دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

آقای محمدمهدی صابر اولین دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در تاریخ 98/12/1 از رساله خود با عنوان  « نقد و بررسی شرایط مرجعیت با تکیه بر فقه معاصر» دفاع کردند. اساتید راهنماو مشاور این رساله دکتر محمدرضا کیخا  و دکتر علی تولایی و اساتید داور این رساله دکتر عابدین مومنی ،دکتر حسین داورزنی ،دکتر امیرحمزه سالارزائی و دکتر احسان سامانی بودند.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست